Proefproces over meldbriefprocedure gestart

De Stichting Recht Kinderen van de Staat komt op tegen de zogenaamde meldbriefprocedure. Het verlengen van een ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing zonder hoor en wederhoor van ouder en kind is al lang zeer omstreden. Sinds 2011 zijn ook rechtshoven al kritisch, en nu wordt er een proefproces gestart om het stilzwijgend verlengen van een uithuisplaatsing te voorkomen. In een artikel van het AD sprak Reinier Feiner over de onwettigheid van de meldbrief en het belang van extra kritische toetsing of een verlenging van maatregelen nodig is.

Een verzoek tot verlenging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing door de gecertificeerde instelling (jeugdbescherming) kan in de praktijk zonder mondelinge behandeling worden afgedaan, als jeugdbescherming niet aangeeft dat een mondelinge behandeling nodig is. Vervolgens verwijst de meldbrief niet in klare taal dat het wenselijk is om rechtsbijstand van een jeugdrechtadvocaat in te schakelen, en moeten de ouders of het kind zelf tijdig actie ondernemen als ze een zitting willen. Een zogenaamd piepsysteem.

Zie voor meer toelichting, extra informatie, en verwijzingen het AD artikel, Bart Tromp’s artikel in het NJB van 12 januari 2024, deze LinkedIn post van Bart Tromp, en deze LinkedIn post van Reinier Feiner.