“Inspectie over suïcides in de jeugdzorg: vaak geen passende zorg”

“Er zijn al lange tijd grote zorgen over het groeiend aantal suïcides onder jongeren in Nederland. Het dieptepunt was in 2017, met 81 suïcides bij jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Ongeveer een kwart van hen ontving jeugdhulp. Zes zaten ten tijde van hun zelfmoord in een gesloten jeugdzorginstelling.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht onlangs 26 zelfdodingen van jongeren in de jeugdhulp in 2016 en 2017 en concludeert dat passende zorg in veel gevallen ontbrak. Het ging om jongeren met complexe problematiek. De meesten waren al jaren bekend met hulpverlening.

Uit de onderzochte dossiers blijkt dat de jongeren vaak geen perspectief hadden in de instelling en dat ze zich onvoldoende gehoord voelden. Bij 10 van de 26 jongeren was er naast suïcidaliteit en andere problematiek ook sprake van autisme.”

Bron: Nieuwsuur, 27 januari 2017

Reinier Feiner reageert: “Het is aan de jeugdrechtadvocaat om juist het recht op passende jeugdhulp te bepleiten voor de kinderrechter, en aan de kinderrechter om kritisch te toetsen in het belang van het kind. Opgesloten is namelijk niet gelijk aan veilig!”