Onderzoek: 10 – 20% van de jongeren verblijven langer dan nodig in Jeugdzorgplus

Dit blijkt uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd.

De onderzoekers constateerden verder dat er geen standaardregistratie is voor de reden voor het verlengen va de machtiging. Hierdoor werd statistisch onderzoek bemoeilijkt. Nu er geen exacte cijfers bekend zijn, ligt het werkelijk percentage mogelijk veel hoger.

Naar ons idee is passende vervolghulp een groot probleem. Het zou goed zijn als jeugdrechtadvocaten de minderjarigen ook konden bijstaan bij reguliere verzoeken tot uithuisplaatsing, zodat het gehele traject inclusief gesloten jeugdhulp adequaat geborgen is. Nu hebben kinderen slechts recht op een advocaat als ze al gesloten zijn geplaatst, terwijl de problemen zich vaak voordoen in het traject voor de gesloten jeugdhulp.

Het hele onderzoek is hier na te lezen.