Centrale Raad oordeelt: Gemeente kan ten onrechte verleende bijstand niet meer terugvorderen

“De vordering van ruim 35.000 euro van de gemeente Rotterdam op een bijstandsgerechtigde is verjaard. Dat concludeert de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in zijn uitspraak van 29 april 2019. Dat betekent dat de betrokkene in deze zaak dat bedrag niet meer hoeft terug te betalen aan de gemeente. De uitspraak is in lijn met vaste rechtspraak van de CRvB over de invordering van schulden, zie onder meer de uitspraak van 8 februari 2010 (ECLI:NL:CRVB:2010:BL3384). “

Lees hier het persbericht op Rechtspraak.nl, en lees hier de gehele uitspraak.

x