Wetenschappelijk rapport na evaluatie Jeugdwet

Enige tijd geleden heeft dhr. Feiner deelgenomen aan een focusgroep binnen het onderzoek over de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Het onderzoek heeft geleid tot een uitgebreid onderzoeksrapport en is inmiddels gepubliceerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de overheid ernstig tekortschiet bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Kinderen die wegens een onveilige thuissituatie bijvoorbeeld onder toezicht zijn gesteld, krijgen niet de aandacht en hulp waar ze recht op hebben. Minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind is dringend verzocht om direct in te grijpen.

De problemen komen onder andere door het tekort aan jeugdbeschermers. In de uitzending van Nieuwsuur op woensdag 7 september 2022 is dhr. Feiner kort aan het woord over de geschetste problematiek. ‘De werkelijkheid is dat zelfs als de kinderrechter oordeelt dat het direct nodig is dat er hulp wordt ingezet, dat die hulp er te vaak niet is.’ De uitzending is terug te kijken op uitzendinggemist.net.

Het rapport en de samenvatting ervan zijn hier te vinden.