Op 12 mei 2022 zijn de moties ingediend bij het debat over problemen met uithuisplaatsing van kinderen. 17 mei zal er worden gestemd. Hieronder vindt ...